Telefoonnummers

Praktijk Dokters aan de Mandel

051/20.12.24

Europees noodnummer

112

Politie Roeselare (dringend)

051 26 26 26

Politie Roeselare (niet dringend)

051 26 26 20

Brandwondencentrum

02 268 62 00

Antigifcentrum

070 245 245

Child focus

116 000

Zelfmoordlijn

1813

Vertrouwenscentrum kindermishandeling

02 477 60 60

Druglijn

078 15 10 20

Kinder en jongerentelefoon

078 15 14 13

Anonieme alcoholisten

03 239 60 60

Patiëntenbrieven

Op onderstaande webpagina’s kunt u correcte informatie vinden betreffende verschillende ziektes en aandoeningen. Indien u over deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen op consultatie.

Reisinformatie

Gaat u binnenkort op vakantie en wilt u nagaan welke vaccinaties u nodig heeft en welke voorzorgen u moet nemen, bekijk dan alvast volgende website en maak een afspraak zodat wij deze informatie met u kunnen overlopen.

Overloop uw reisapotheek met uw arts en ga na welke medicatie voor u noodzakelijk is op vakantie.

Seksualiteit en zwangerschap

Middelenmisbruik / verslaving

Bevolkingsonderzoek

De overheid steunt het vroegtijdig opsporen van borstkanker, dikkedarmkanker en baarmoederhalskanker. Deze tumoren kunnen vroegtijdig opgespoord worden door niet-invasieve onderzoeken. U kunt zelf al een kijkje nemen of u in de leeftijdsgroep voor screening zit en wat het onderzoek precies inhoudt. Indien u vragen heeft of twijfels, nodigen wij u graag uit op consultatie om dit te bespreken.

Sportkeuring

Bij intensief sporten of bij inschrijven in een sportclub wordt af en toe gevraagd een medisch attest te laten invullen door uw huisarts. Indien u langskomt, vragen wij u om vooraf op www.sportkeuring.be de vragenlijst in te vullen en deze afgedrukt mee te brengen.

Zo kunnen wij gericht dit medisch onderzoek uitvoeren en ondertekenen wij uw formulier indien geen problemen.