Team

Onze praktijk bestaat uit drie artsen en twee praktijkassistenten. Ook het begeleiden van jong afgestudeerde huisartsen hoort erbij. Daarom hebben we er voor gekozen jonge artsen in deze praktijk te laten kennismaken met huisartsgeneeskunde. Regelmatig zal u dus een nieuw gezicht zien in de praktijk. 

Foto Frederik
Dr. Frederik Vannoote
Foto Eric
Dr. Eric Decaestecker
Morgan Meesdom
Dr. Morgan Meesdom
Foto Leen
Leen Lamsens
Tine Verhoest
Tine Verhoest
Simon Claeys
Dr. Simon Claeys

Visie

visie

Dokters aan de Mandel is een groepspraktijk waar u terecht kunt voor alle aspecten van eerstelijns geneeskunde. Als huisarts zien wij patiënten van alle leeftijden, van zwangerschapsbegeleiding en geboorte tot palliatieve zorgen.

Wij staan in voor zowel acute en chronische zorgen en streven naar continuïteit van de zorg waar de patiënt centraal staat. Wij houden rekening met de sociale, psychologische en religieuze achtergrond van u als patiënt. Ook het voorkomen van ziekte, de preventie, is van belang. Hiervoor is samenwerken met andere zorgverleners zeer belangrijk.

 

Huisregels

Wij appreciëren het enorm als u deze afspraken probeert na te leven, zo kunnen wij u een optimale zorg bieden. Denk er ook aan dat patiënten niet graag gestoord worden door het telefoonverkeer en probeer dit tot een minimum te beperken.

  • Voor het maken van een afspraak verkiezen wij dat u deze online (link) maakt om zo het aantal telefoons tijdens de consultatie te beperken.
  • Indien er online geen raadplegingen meer open staan, kunt u ons voor dringende zaken steeds telefonisch bereiken op 051/ 20 12 24.
  • Breng steeds uw paspoort mee naar de consultatie, zo kunnen wij gemakkelijk uw dossier openen
  • Gelieve steeds uw afspraak te annuleren indien u niet aanwezig kunt zijn of te verwittigen indien u opgehouden wordt.
  • Bij elke consultaties proberen wij voldoende voorschriften te voorzien tot een volgende afspraak noodzakelijk is. Voorschriften kunnen daarom niet telefonisch geregeld worden.
  • Voor het invullen of afleveren van attesten zoals werkongeschiktheid, vertrouwelijk, verwijsbrieven, verzekeringsattesten.. vragen wij u om een afspraak te maken. Zo kunnen wij het document met u overlopen en krijgt u het attest onmiddellijk terug mee.
  • Uw arts mag enkel een attest schrijven indien dit strookt met de waarheid, valse attesten zullen geweigerd worden.
  • Laboresultaten en brieven van de specialist worden samen met u besproken op consultatie. Zo kunnen wij voldoende tijd vrij maken om de resultaten met u te bespreken en vragen te beantwoorden.

 

Indien u een specifiek onderzoek wenst zoals een gynaecologisch onderzoek, sportkeuring, kleine ingreep
dit steeds telefonisch te vermelden of 2 opeenvolgende afspraken te plannen. Voor een pre-operatief onderzoek graag twee verschillende afspraken te maken: 1ste bloedafname/ medicatie – 2de ECG en
aanvullen pre-operatief dossier.

Alvast bedankt om hier rekening mee te houden.