mondmasker

Beste bezoeker, 

We houden onze praktijk Corona-vrij, waardoor de zorg voor andere patiënten niet in het gedrang komt.

Daarom vragen we om:

 • Steeds op afspraak langs te komen (telefonisch of online). Er zijn momenteel geen vrije consultaties mogelijk
 • Bij klachten van hoest, koorts, keelpijn of kortademigheid steeds te bellen
 • Met max. 1 niet-zieke begeleider naar de praktijk te komen
 • Mondmasker te  dragen bij binnenkomen
 • In de wachtzaal afstand van 1.5 meter te respecteren
 • Bij binnenkomen en verlaten van dokterskabinet de handen te ontsmetten

 

On veut consulter dans des circonstances libre de COVID , dans ce but nous avons pris quelques précautions :

 • Consultations uniquement sur rendezvous: pas de heures libres possible
 • Accueil des patients avec fièvre +/ toux, troubles à respirer : uniquement sur rendez-vous téléphonique
 • Limiter le nombre d’accompagnants (en bonne santé) si possible à 1 personne
 • Port d’un masque dès l’entrée
 • Dans la salle d’attente, maintien d’une distance >1.5 m entre les patients
 • Au début et à la fin de la consultation désinfecter les mains

 

We keep our practice coronafree,
So we ask for this :

 • Always come on appointment (by phone or online). Currently there are no free
  consultations possible
 • Always call for complaints of cough, fever, sore throat or shortness of breath
 • Come to the practice with not more than 1 non ill supervisor
 • Always wear a mask when entering to the practice
 • Respect the distance of 1,5 meters in the waiting room
 • Desinfect hands when entering and leaving the doctor’s office