App

Een test aanvragen of een quarantaine-, vaccinatie-, herstel- of testcertificaat downloaden?

Demander un test ou télécharger un certificat de quarantaine, de vaccination, de rétablissement ou de test ?

Request a test or download a quarantine, vaccination, recovery or test certificate?

Formulier positieve zelftest/ Formulaire autotest positif/ Positive self-test form:

  • sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/autotest