Regio nieuwe patiënten

Om voldoende tijd voor onze patiënten te kunnen maken, alsook zorg te bieden aan patiënten zonder huisarts, hebben we beslist tot een gedeeltelijke patiëntenstop.

De praktijk neemt geen nieuwe patiënten meer aan behalve in volgende uitzondering:

We aanvaarden enkel patiënten zonder vaste huisarts (omwille van verhuis/pensioen/stopzetting) die binnen de opgestelde regio wonen (zie kaart).

Regio nieuwe patiënten